Kardiyoloji

Geçici Kalp Pilleri

Kalpteki uyarı merkezinin yeterli hızda uyarı oluşturamaması veya oluşan uyarıcının a…

Devamını Oku
Kalp Pilleri

Bu ileri teknoloji ürünü küçük cihazlar, kalp hızının yavaşlamasını engellemekten kal…

Devamını Oku
Ekokardiyografi

Ekokardiografi kalp yapısı ve performansının ses dalgaları yolu ile (ultrason) incele…

Devamını Oku
Efor Testi

Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalı…

Devamını Oku
Koroner Anjiyografi

Kalbi besleyen atardamarların hastalığının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Kalp …

Devamını Oku
Stres Ekokardiyografi

Kalbi besleyen damarlarda ( koroner damarlar) bir tıkanıklık ya da daralma olup olmad…

Devamını Oku
Elektrofizyolojik Çalışma

Elektrofizyolojik çalışma, elektrofizyoloji laboratuarında kasık damarlarına yerleşti…

Devamını Oku
Kalp Kateterizasyonu

Kalp kateterizasyonu koroner anjiyografi işlemine benzer şekilde kasık ve kol atardam…

Devamını Oku
Ritim holter EKG

Cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar (yumuşa…

Devamını Oku
EKG

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana…

Devamını Oku
Kateter Ablasyonu

Kateter ablasyonu, radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisidir.…

Devamını Oku
Transözafagial Ekokardiyografi (TEE)

TEE endoskopik bir incelemedir. Ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp (…

Devamını Oku